सम्पर्क / लिंकहरु

हामीले सम्पर्क / लिंकहरुको संकलन तयार पारेका छौँ । अमेरिकाको यात्राको तयारी गर्दा यो संकलनले मदत गर्न सक्छ । तल तपाईँले अमेरिकी कन्सुलेटहरुको ठेगाना, आईसीइएस युरोपका साझेदारहरुबारे जानकारी, पर्यटकका लागि पथप्रदर्शनको रुपरेखा र यातायात, आवास र कार किरायामा लिनेजस्ता अन्य जानकारीको सामग्री पाउनु हुनेछ ।   

Project ICES EUROPE founders

Youth Exchange Center- http://www.youthexchange.pl
International Cultural Exchange Services (ICES) - http://www.ices-services.org  

Other Parnters

More Than Explore - www.motethanexplore.com

Job boards online (English only)

www.aboutjobs.com
www.overseasjobs.com
www.watsearch.com
www.summerjobs.com
www.monsterjobs.com
www.careermosaic.com

Online information for those visiting the US (English only)

Social Security form (pdf file) - www.ssa.gov/online/ss-5.pdf
Mapas online - www.mapquest.com
Coaches and buses - www.greyhound.com
Trains - www.amtrak.com
Rent a car - www.nationalcar.com
Budget accommodation (hostele) - www.hostelworld.com
Rented accommodation (flats and apartaments) - www.forrent.com
Find a room mate - www.roommates.com
Online tourist guide - www.ustourist.com
Telephone cards and pre paids - www.idt.net/personal/cards